фінанси біржа 100 днів мільйонер

Фонди економічного стимулювання і спеціального призначення

 

Фонди економічного стимулювання і спеціального призначення є матеріальними носіями госпрозрахункових стосунків підприємств з їх підрозділами і працівниками і покликані забезпечити послідовне здійснення принципу розподілу по праці з обліком не тільки індивідуальних результатів кожного конкретного виконавця, але і виробництв, досягнень колективу в цілому. До фондів економічного стимулювання і спеціального призначення відносяться: у сільськогосподарських підприємствах — фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонд зміцнення і розширення господарства, резервний фонд, фонд на преміювання керівних працівників і фахівців, фонд преміювання за економію паливно-мастильних матеріалів; на підприємствах — фонд матеріального заохочення, фонд соціально-культурних заходів і житлового будівництва, фонд розвитку виробництва, фонд преміювання за економію паливно-мастильних матеріалів; у виробничих з.-х. і агропромислових об'єднаннях — централізовані фонди матеріального заохочення, соціально-культурних заходів і житлового будівництва, зміцнення і розширення х-ва, резервний фонд. По економічному змісту одна частина фондів економічного стимулювання і спеціального призначення є внутрішньогосподарчими накопиченнями, а інша використовується для суспільного і особистого споживання. До фонду накопичення відносяться: сільськогосподарських підприємствах — фонд зміцнення і розширення господарства, резервний фонд, частина фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, що йде на капітальні вкладення; на підприємствах — фонд розвитку виробництва, частина фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, що йде на капітальні вкладення; у виробничих об'єднаннях — централізований фонд зміцнення і розширення господарства, централізований резервний фонд, частина централізованого фонду соціально-культурних заходів і житлового будівництва, що йде на капітальні вкладення. Суспільні фонди споживання представлені фондом соціально-культурних заходів і житлового будівництва (без витрат на капітальні вкладення); у виробництв, об'єднаннях — централізованим фондом соціально-культурних заходів і житлового будівництва (без витрат на капітальні вкладення). До індивідуального фонду споживання на підприємствах відносяться фонди матеріального заохочення, преміювання за економію паливно-мастильних матеріалів, а в радгоспах і радгоспах-заводах — і фонд преміювання керівних працівників і фахівців.

Порядок формування і використання фондів економічного стимулювання і спеціального призначення залежить від форми власності, на якій вони засновані. Так, склад і розміри фондів економічного стимулювання і спеціального призначення державних, з.-х. і промислових підприємств мають жорсткішу регламентацію, ніж, наприклад, на приватних підприємствах, яким визначаються лише види утворюваних фондів, кінцеві ж результати їх формування встановлюються загальними зборами працівників. Формування і використання фондів економічного стимулювання і спеціального призначення державних господарств, об'єднань і підприємств здійснюється відповідно до Положень про ці фонди. Витрачаються засоби згідно кошторисам, що затверджуються дирекцією за узгодженням з профспілковою організацією; у виробничих об'єднаннях — радою об'єднання за узгодженням з комітетом профспілки. У міру розширення виробництва і зміцнення економіки підприємств відбувається збільшення розмірів фондів економічного стимулювання і спеціального призначення.

Що таке фондомісткість продукції.