фінанси біржа 100 днів мільйонер

Організація бухгалтерського і податкового обліку

 

Будь-яка організація, що перейшла на спрощену систему оподаткування, незалежно від вибраного об'єкту оподаткування (доходи або доходи, зменшені на величину витрат) зобов'язана вести:

Бухгалтерський облік в частині основних коштів і нематеріальних активів, а також товарів, матеріалів, і заробітної плати. Ведення бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів необхідне для відстежування їх залишкової вартості, яка для організацій, що застосовують спрощену систему оподаткування, не може перевищувати 100 млн. Крб. Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів слід здійснювати відповідно до ПБУ 6/01 і ПБУ 14/2000. При цьому немає необхідності у веденні обліку на синтетичних рахівницях із застосуванням Плану рахунків і методу подвійного запису. Достатньо оформлення первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку для систематизації і накопичення інформації, що міститься в первинних документах, за вартістю основних засобів і нематеріальних активів. Проте все ж таки краще вести облік в повному об'ємі, оскільки у разі втрати права на застосування спрощеної системи оподаткування доведеться відновлювати облік.

Організації, що обчислюють єдиний податок з доходів, враховують в Книзі обліку доходів і витрат тільки доходи, а організації, що обчислюють єдиний податок з доходів, зменшених на величину витрат, доходи і витрати.

Ще раз звертаємо увагу на те, що Книга обліку доходів і витрат є регістром податкового обліку, в ній не відбиваються амортизаційні відрахування по основних засобах і нематеріальних активах, нараховані по правилах бухгалтерського обліку.

Джерело матеріалу buhghelp. Ru. Замовте Бухгалтерську консультацію або бухгалтерський супровід компанії.