фінанси біржа 100 днів мільйонер

Поглинання без агресії

 

Сьогодні в світі практикується поглинання однієї компанії інший через агресію, насильницьким шляхом. Це відбувається за рахунок бажання якоїсь певної групи людей, без згоди з іншого боку. Цікаво, можливо, ефективно і красиво, але що відбувається унаслідок? Чому через якийсь проміжок часу поглинають вже цю компанію, також без її згоди?

Що ж відбувається насправді? Коли відбувається поглинання без згоди з іншого боку, той, хто поглинає, закладає в інформаційному полі компанії програму самознищення. Чим агресивніше було поглинання, тим більше действеннєє програма, яка розгортається в часі. І через якийсь проміжок часу, як наслідок, йдуть руйнівні процеси у цієї компанії, у автора (ініціатора) поглинання. Пом'якшити дану програму можливо тільки одним шляхом - створити на даному підприємстві такі умови, які, по відношенню до попередніх, були б привабливішими, матеріальний добробут співробітників покращав.

Можливий інший шлях поглинання, без створення програми самознищення, який сприяє не руйнуванню "поглинача", а його посиленню, піднесенню, і робить його могутнішим і стрімкішим в розвитку. Це відбувається, коли компанія сама, що поглинається, "лягає" під "поглинача", бачивши в нім систему, яка дасть розвиток їй (компанії).

Під керівництвом одного мого знайомого працює компанія. І ця компанія, якою він управляє, розвивається дуже злагоджено і чітко. Протягом двох років до нього прийшли 5 компаній, які попросили влитися в дану структуру.

Анатолій Максимов. Поглинання без агресії