фінанси біржа 100 днів мільйонер

Показники майнового положення

 

Оцінка майнового положення підприємства проводиться на основі аналізу наступних показателей:1. Сума господарських коштів, що знаходяться у розпорядженні організациіетот показник дає узагальнену вартісну оцінку активів, що числяться на балансі підприємства. Це облікова оцінка, не співпадаюча з сумарною ринковою оцінкою активів підприємства. Зростання цього показника свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства. Формула розрахунку: стор. 300 – Стор. 252 – Стор. 244 Ф№12. Частка основних засобів в актівахпоказатель є узагальнювальним підсумком структурного аналізу і характеризує ступінь капіталізації активів в основні засоби. Формула розрахунку: стор. 120 / (Стор. 300 – Стор. 252 – Стор. 244) Ф№13. Частка активної частини основних средствактівная частина основних коштів це машини, устаткування і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці зазвичай розцінюється як сприятлива тенденція. Формула розрахунку: відношення активної частини ОС до загальної суми ОС організациі4. Коефіцієнт зносу основних средствхарактерізуєт частку вартості основних засобів, списану на витрати в попередніх періодах. Зазвичай використовується в аналізі як характеристика стану основних средств.5. Коефіцієнт зносу активної частини основних средствізношенность основних засобів що безпосередньо беруть участь у виробничому процессе.6. Коефіцієнт обновленіяпоказиваєт, яку частину від тих, що є на кінець звітного періоду основних засобів складають нові средства.7. Коефіцієнт вибитіяпоказиваєт, яка частина основних коштів, з якими підприємство почало діяльність в звітному періоді, вибула із-за ветхості і по інших причинах.

Аналіз майнового положення організації