фінанси біржа 100 днів мільйонер

Регіональні програми з використанням ресурсів регіональних і місцевих бюджетів

 

Основа цих програм — активна роль органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування у вирішенні питань залучення засобів громадян в будівельну сферу і використання ресурсів регіональних і місцевих бюджетів. Серед адміністрацій ряду міст набула поширення ідея створення спеціальних позабюджетних фондів підтримки житлового будівництва (р. Саров, Ніжегородськая область). Фонди, використовуючи бюджетні кошти і частину податкових надходжень (в межах місцевих податків, а відносно закритих адміністративно-територіальних утворень — і федеральних податків), фінансують будівництво житла. Це житло продається тим громадянам, які згодні продати фонду наявне житло, бракуючу суму частково сплатити за рахунок власних засобів, а частково — отримати розстрочку. Вартість старого житла, як правило, складає приблизно 50 — 60% вартостей нового, 20 — 25% — собст¬венниє засоби громадянина, на тих, що залишилися 15 — 30% вартостей житла, що купувалося, надається розстрочка. При цьому кожен вкладений фондом в сферу житлового будівництва рубель кредиту привертає засоби населення, що перевершують у декілька разів. Результати цих програм визначаються бюджетними можливостями регіонів, об'ємами житлового будівництва, а також платоспроможним попитом на житлі на вторинному ринку житла. У деяких інших містах і регіонах (Оренбурзька область, Удмуртська Республіка і ін.) Отримали розвиток схеми кредитування населення по кредитній ставці, набагато нижче ринковій, через створювані позабюджетні фонди. Надання пільгових процентних ставок по кредитах створює труднощі для залучення в систему іпотечного житлового кредитування позабюджетних засобів інвесторів, у зв'язку з цим подібні схеми обмежені по масштабах кредитування і лягають важким навантаженням на регіональні бюджети, які в більшості своїй на сьогоднішній день є дефіцитними.

У ряді регіонів Росії (Білгородська область, Республіка Башкортостан і ін.), В основному в сільській місцевості, набули поширення схеми кредитування в яких не використовується кредитно-фінансовий механізм. У Республіці Башкортостан позичальники отримують кредит (заїм) у вигляді будівельних матеріалів, а в Білгородській області розглядається результативність підсобного господарства позичальника. При цьому, платоспроможність позичальника в загальноприйнятому сенсі слова не оцінюється, оскільки повернення кредиту (позики) здійснюється не в грошовій, а в натуральній формі — у вигляді сільськогосподарської продукції, яка згодом продаємося по цінах, що встановлюються організаторами такого роду кредитування. Заміна грошових інструментів натуральними може привести до несумірності витрат і результатів. Крім того, достатньо складно гарантувати повернення кредитів за відсутності реального грошового еквівалента натуральних платежів по кредиту і його відповідності розміру кредитних ресурсів.

aboutkredit. Info